จัดซื้อจัดจ้าง
โพสโดย staff เมื่อ December 19 2017 18:00:00
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงนคร หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย ๔ (ซอยเกษมสุข) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ ๘ (เชื่อมหมู่ที่ ๑0) ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 หน่วยงาน/โครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่ชูชีพ หมู่ที่ 3,11 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่ชูชีพ หมู่ที่ 3,11 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแพรกอ้ายพร้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโล่ห์รักษา หมู่ที่ ๑๒

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสานมิตรซอย 2 หมู่ 8 ต.บางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแพรกอ้ายพร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบางเตย

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโล่ห์รักษา หมู่ 11 ตำบลบางเตย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแพรกอ้ายพร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โล่ห์รักษา ม.11 ต.บางเตย

- ประกาศราคากลางของงานโครงการ

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยจำเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยจำเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโล่ห์รักษา หมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย

- ผลการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโล่ห์รักษา หมู่ที่ 11 ตำบลบางเตย

- ประกวดราคาจ้างก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย

- ผลการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย

- ประกาศ เรื่อง ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 7

- ประกาศ เรื่อง ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบางเตยพัฒนา ซอย 8 (ซอยไพโรจน์อุทิศ) หมู่ที่ 6

- ประกาศ เรื่อง ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 10

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

- รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปี 2564

- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- รายงานผลการดำเนินการเกรดปรับแต่งผิวจราจรภายในตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาคสมบูรณ์ หมุ่ที่ 1 ต. บางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสระประปา หมู่ที่ 13 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย

- ประกาศ อบต.บางเตย เรื่อง ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย

 


ข่าวเพิ่มเติม

?